• خانه
  • موسسه حقوقی
  • وکالت طلاق و مهریه

وکالت طلاق و مهریه

  • 737
  • 2022-02-22 04:14:56

وکالت طلاق و مهریه

 در زمینه های دعاوی خانواده و ملک و املاک افراد، برای انجام  اموری نیازمند وکالت از فرد مورد نظر هستند. وکالت برای طلاق نیز از جمله این وکالت ها است. زوجه برای اخذ طلاق ابتدا باید از طرف مرد وکالت داشته باشد سپس از طریق یک وکیل متخصص طلاق و مهریه اقدامات لازم را انجام دهد. موسسه حقوقی و داوری تحکیم غیاث با دارا بودن بهترین وکیل شیراز در این مقاله درمورد انواع وکالت طلاق صحبت کرده است.

 

وکالت به چه معناست؟

در لغت وکالت به معنای حمایت و همراهی و نگهداری و حفظ میباشد. طبق ماده 656 قانون مدنی " عقدی که بوسیله آن یکی از طرفین فرد دیگر را برای انجام کاری نایب خود میکند وکالت می­گویند." وکالت انواع مختلفی دارد که در مقاله انواع وکالت بصورت مفصل درباره آن صحبت کرده ایم.

 

حق طلاق زن

همانطور که میدانید حق طلاق در قانون ایران با مردان است و از اختیار زن خارج میباشد. در فقه اسلام و حقوق مدنی ایران این بحث کاملا مطرح و مشخص شده است. همچنین طبق ماده 1133 قانون مدنی مرد با رعایت شرایط  گفته شده در این قانون میتواند به دادگاه مراجعه کند و تقاضای طلاق همسر را تحویل دهد. حال برای اینکه زوجه بتواند در امر طلاق اقدامی انجام دهد باید از روش های حقوقی استفاده کند. وکیل طلاق و مهریه در این مبحث میتواند به زن کمک کند.

 

  وکالت در طلاق

همانطور که گفته شد حق طلاق در حالت عادی با مرد است. زوج میتواند حق وکالت طلاق را به شخص دیگری بسپارد همچنین میتواند وکالت طلاق را به زوجه دهد. در این حالت زوجه وکیل خود، برای طلاق میشود. اگر وکالت زوجه در طلاق هنگام عقد نکاح انجام شده باشد، وکالت به صورت قانونی شکل میگیرد. در این حالت مرد وکالت طلاق را کاملا برای بعد از ازدواج به زوجه داده است.

 

نکته: باید این را در نظر داشت که وکالت در طلاق زمانی اثر قانونی خود را دارد که در دفاتر اسناد رسمی تهیه شده باشد. وکالتی که هنگام عقد نکاج در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد بهترین نوع وکالت است که دارای ضمانت اجراست.

 

بی اثر کردن حق وکالت

طبق ماده 679 قانون مدنی، وکالت، به عنوان عقدی جایز بیان شده است. عقد جایز یعنی هر زمان که طرفین اراده کنند میتوانند آن عقد را بی اثر کنند. حال برای اینکه زوجه پس از دریافت حق وکالت از همسر خود، از بی اثر شدن آن توسط مرد در امان بماند، بهتر است حق وکالت را بین شروط ضمن عقد نکاح بیان کند.  در صورت بیان شدن حق وکالت بین شروط ضمن عقد، حق وکالت طلاق تا زمان از بین رفتن نکاح باقی میماند. در این حالت مرد تحت هیچ شرایطی نمیتواند آن را بی اثر کند. تنها در صورتی بی اثر خواهد شد که خود زن بخواهد.

 

انواع وکالت زوجه در طلاق

وکالت زوجه در طلاق به دو صورت مطلق یا مقید در قانون بیان شده است.

وکالت مطلق(بدون قید و شرط) چیست؟

در این وکالت زوج، وکالت کامل را به زن میدهد. زن نیز هر زمان که اراده کند میتواند خود را از طرف مرد مطلقه سازد. پس هر زمان که زوجه شرایط زندگی را به ضرر خود ببیند میتواند به زندگی مشترک خود  پایان دهد.

وکالت مقید(مشروط) چیست؟

در این نوع وکالت، جدایی مقید به وجود شروطی است. بنابراین زن زمانی میتواند طلاق خود را رسمی کند که شرایطی محقق شده باشد. طبق ماده 1119 قانون مدنی از جمله این شرایط، اختیار کردن همسر دوم توسط مرد، غیبت مداوم مرد، ترک انفاق میباشد. اگر مرد به دلیل نشوزه بودن زن و از طریق دادگاه اقدام به اختیار همسر دوم کند زن نمیتواند از طریق وکالت طلاق، خود را مطلقه کند.

 

نکته: وکالت در طلاق ممکن است موارد دیگری نیز داشته باشد که در سند ضمن عقد مطرح میشود.

نکته: طبق رای وحدترویه اگر زوجه بدون مانع شرعی وظایف زوجیت خود را انجام ندهد و مرد با مراجعه به دادگاه و اثبات موارد و دلایل، همسری برای خود اختیار کند وکالت زوجه برای طلاق بی اثر خواهد بود.

 

 

مدت زمان حق وکالت

اگر وکالت طلاق بعد از ازدواج و در دفترخانه به زوجه داده شود مرد میتواند هر زمان بخواهد آن را از زن بگیرد. تنها درصورتی که مدت زمانی برای حق وکالت در نظر گرفته باشند تا پایان آن مدت نمیتواند حق را از زن بگیرد. پس بهتر است در زمان واگذاری وکالت طلاق، مدت زمان آن و امکان عزل یا عدم عزل مشخص شود.

 

درخواست طلاق از طریق وکالت طلاق

پیگیری طلاق  تنها از طریق دادگاه و وکیل دادگستری امکان پذیر است. بنابراین اگر زن وکالت هم داشته باشد نمیتواند به تنهایی اقدامات طلاق را انجام دهد و وجود یک وکیل طلاق و مهریه برای این امر ضروری است. پس زوجه برای انجام کارهای مربوطه طلاق ابتدا باید یک وکیل را برای همسر خود اختیار کند و وکالتنامه طلاق را به وی تحویل دهد. وکیل انتخاب شده با طی کردن مراحل قانونی، امور مربوط به طلاق را از سمت مرد انجام خواهد داد.

 

مدت زمان طلاق با حق وکالت زن

مدت زمانی که برای انجام طلاق با حق طلاق زن سپری میشود با مدت زمانی که برای طلاق توافقی گذاشته میشود یکسان است. مدت زمان طلاق توافقی 10 تا 20 روز کاری در شهر تهران انجام میشود. درصورتیکه اختیارات گفته شده در وکالت مورد تجدید نظر یا فرجام خواهی قرار نگیرد 44 روز بعد از ابلاغ رای، ثبت طلاق انجام میشود. 

مقاله طلاق توافقی میتواند در این زمینه به شما کمک کند.

 

 

موارد ذکر شده در وکالت نامه

زن میتواند پس از دریافت وکالت از همسر خود وکالت را به فرد دیگر یا همسر خود واگذار نماید. در وکالت نامه باید بصورت شفاف و واضح در مورد مسائل مربوطه توضیح داده شود. درمورد مسائلی مانند مهریه و نفقه، حضانت فرزندان، جهیزیه زوجه، اجرت المثل و... معمولا در وکالت نامه آورده میشود.  همچنین بهتر است گواهی مربوط به بارداری یا عدم بارداری نیز تهیه شود. از جمله مدارک مورد نیاز دیگر برای طلاق با وکالت زن، سند ازدواج، رونوشت شناسنامه، اصل وکالتنامه محضری برای طلاق، کپی کارت ملی زوج و زوجه می باشد.

 

مقالات مرتبط:

اجرت المثل ایام زوجیت

نفقه زن چه زمانی مطرح است؟

 

طلاق توافقی یا وکالت طلاق

با توجه به مطالبی که گفته شد وکالت طلاق نوعی طلاق توافقی محسوب میشود. زوجه با دریافت وکالتی که برای طلاق از مرد میگیرد برای وی وکیل مناسب انتخاب میکند و مراحل طلاق را طی می­نماید. از نظر بهترین وکیل شیراز از موسسه حقوقی و داوری تحکیم غیاث اگر مرد بصورت مستقیم و با یک وکیل دادگستری اقدام به طلاق توافقی کند، مراحل راحت تری نسبت به دادن حق وکالت طلاق به زن، طی خواهد کرد.

 

نحوه تنظیم وکالت نامه

بمنظور تنظیم وکالت نامه زوج باید در ابتدا به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کند. در صورتی که زوج در ایران اقامت نداشته باشد می بایست به سفارت خانه یا کنسول گری مراجعه کند و وکالت نامه را تنظیم کند. زوج میتواند وکالت را به یکی از اعضای خانواده خود مانند پدر یا مادر بدهد و از طریق آنها وکالت را به زوجه منتقل کند یا بصورت مستقیم به خود زوجه انتقال دهد. اما برای انجام مابقی مراحل حتما باید از طریق وکیل دادگستری اقدام شود.

 

وکالت نامه ناقص

گاهی اوقات وکالت نامه هایی که در دفتراسناد رسمی تهیه میشوند ناقص یا قدیمی هستند. در برخی وکالت نامه های طلاق حدود اختیارات وکیل مشخص نمیشود. برای مثال مشخص نمیشود که حق اسقاط  تجدیدنظر یا فرجام خواهی یا اختیار قبول بذل به وکیل داده شده یا نه. مشکلات پرونده های وکالت بستگی به شعبه رسیدگی کننده نیز دارد.  بعضی از قضات تا زمانی که صراحتا در وکالت نامه ذکر نشده نباشد، اختیار بذل از وکیل را نمیپذیرند.

 

تعداد دفعات استفاده از وکالت نامه

گاهی زوجه از همسر خود وکالت طلاق را دریافت میکند سپس با مراجعه به دادگاه برای همسر خود وکیل طلاق و مهریه اختیار میکند. وکیل دادگستری با توجه به وکالتنامه و پس از انجام مراحل قانونی امور مربوطه را انجام می­دهد. بعد از آن گواهی عدم سازش صادر میشود. اما ممکن است بعد از این مراحل زوجه رجوع کند یعنی به زندگی خود برگردد. در این مواقع زن میتواند مجددا از وکالتنامه خود برای دفعات بعدی طلاق استفاده نماید. به عبارتی با هر بار رجوع زن وکالت نامه به حالت اولیه خود باز میگردد و زوجه میتواند از آن استفاده کند.

 

کلام آخر

همانطور که در مطالب بیان کردیم وکالت طلاق ممکن است در زمان عقد یا بعد از ازدواج از سمت مرد به زن داده شود. وکیل طلاق و مهریه باید مراحل قانونی بعدی این امر را رسیدگی کند. موسسه حقوقی و داوری تحکیم غیاث با داشتن بهترین وکیل شیراز در تمامی دعاوی حقوقی و خانوادگی تخصص داشته و میتواند به شما در حل مشکلاتتان کمک کند.

phone 09170536465