• خانه
 • موسسه حقوقی
 • اجرت المثل و طلاق و مهریه

اجرت المثل و طلاق و مهریه

 • 1256
 • 2022-02-21 02:09:23

اجرت المثل ایام زوجیت

همانطور که در قانون آماده است زن و مرد در مقابل یکدیگر حق و حقوقی دارند که هرکدام موظف به انجام آنها هستند. حق طلاق و مهریه، نفقه و اجرت المثل و... از جمله حقوقی است که باید به زن پرداخت شود. اگر شما به وکیل برای طلاق یا دیگر زمینه های حقوقی در زندگی نیازدارید مشاوران ما میتوانند راهنمای شما باشند.

 

اجرت المثل در زندگی مشترک چیست؟

یکی از مهم ترین حقوق زن در زندگی مهریه و نفقه است که اگر زن در طول زندگی آن را درخواست کند مرد باید به وی پرداخت کند. اجرت المثل نیز از دیگر حقوق زنان است که زن به ازای انجام کارهایی مانند آشپزی، شیر دادن به فرزندان و رسیدگی به آنها، کار در منزل و ... میتواند از مرد دریافت کند. مقدار اجرت المثل با توجه به طول مدت زندگی زناشویی مشخص میشود هر چه این مدت طولانی تر باشد مقدار اجرت المثل نیز بیشتر خواهد بود.

 

مقالات بیشتر:

طلاق و انواع آن

حق حضانت فرزندان

روش های مطالبه مهریه

 

وظایف زن در زندگی چیست؟

همانطور که طور که در قانون بیان شده است یک زن در زندگی موظف به انجام کارهای زیر میباشد و در ازای انجام هر عمل دیگری در زندگی مشترک، میتواند از همسر خود اجرت المثل دریافت کند.

 

 • اطاعت از همسر در تمامی موارد زندگی
   
 • آراسته کردن ظاهر خود
   
 • دریافت اجازه از همسر برای انجام تمامی کارها
   
 • داشتن یک معاشرت خوب با او همسر
   
 • انجام وظایف زناشویی در مقابل همسر خود یا همان تمکین خاص
   
 • زندگی در محلی که زوج تعیین میکند یا همان تمکین عام

 

شرایط دریافت اجرت المثل ایام زناشویی

اگر تمام شرایط زیر برقرار باشد زن بعلاوه دریافت مهریه و نفقه میتواند اجرت المثل را نیز از مرد دریافت کند.

 

 1. کارهایی که زوجه انجام می­دهد شرعا و قانونا برعهده او نباشد. کارهایی مانند تمکین عام و خاص در زندگی مشترک وظیفه زوجه میباشد.
   
 2. کارهایی که زوجه انجام داده به دستور زوج باشد.
   
 3. قصد زوجه هنگام انجام آن امر، انجام رایگان آن نبوده باشد.
   
 4. موارد گفته شده برای دادگاه ثابت شده باشد.

 

اجرت المثل در ازدواج موقت

به دلیل اینکه در ازدواج موقت هدف ازدواج تنها لذت جنسی است و افراد به دنبال انجام وظایف خود نیستند، قانونگذار در این مورد اجرت المثل تعیین نکرده است. اما اگر در طول ازدواج موقت زن اموری مانند نگهداری فرزندان و کارهای منزل را انجام دهد و شرایط اجرت المثل گفته شده نیز وجود داشته باشد زن میتواند اجرت المثل را از مرد دریافت کند.

 

اجرت المثل ایام زوجیت چگونه محاسبه میشود؟

همانطور که زن برای دریافت طلاق و مهریه باید به دادگاه مراجعه کند برای مطالبه اجرت المثل نیز باید مسیر مشابهی را طی نماید. برای دریافت اجرت المثل زمان زوجیت زن باید دادخواست خود را به دادگاه ارائه دهد. قاضی پس از بررسی شرایط اجرت المثل، پرونده را در اختیار کارشناسان قرار می­دهد. کارشناس بر اساس مواردی مانند سن زوجه، نحوه اشغال زن، مدت زمان زندگی مشترک و... میزان اجرت المثل را تعیین می­نماید.

 

شرایط پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت

به منظور مشخص کردن شرایط پرداخت اجرت المثل ممکن است زوجین باهم توافقاتی داشته باشند، در غیر اینصورت کارشناس اموال منقول و غیر منقول مرد را بررسی میکند و با توجه به دارایی های وی شرایط پرداخت اجرت المثل را تعیین میکند. اگر به تشخیص دادگاه مرد توانایی مالی پایینی داشته باشد هزینه اجرت المثل را برای وی قسط بندی میشود.

 

اجرت المثل بعد از فوت شوهر

طبق ماده 336 و 337 قانون مدنی  و ماده 198 قانون ایین دادرسی، الزام پرداخت دین یا حق، تنها زمانی که فرد در قید حیات است مطرح میشود. اگر فردی که حقی بر گردن اوست در قید حیات نباشد دین وی به ورثه اش منتقل میشود و در این مورد قاضی تصمیم نهایی را میگیرد.

 

مراحل دادخواست دریافت اجرت المثل

زوجه برای دریافت اجرت المثل خود در ابتدا باید به یک وکیل خبره مانند وکیل برای طلاق یا وکیل دعاوی خانواده مراجعه و به تنظیم دادخواست بپردازد. بعد از آن از طریق دفاتر الکترونیک قضایی، دادخواست خود را ثبت ­کند. سپس دادخواست از طریق دادگاه یا شورای حل اختلاف رسیدگی میشود. پس از آن کارشناس با بررسی پرونده میزان اجرت المثل را مشخص میکند. دادگاه نیز با توجه به نظر کارشناس حکم موردنظر را صادر میکند. در قبال حکم صادر شده نیز میتوان تجدیدنظر خواهی کرد.

 

هزینه دادخواست اجرت المثل

اگر مبلغ خواسته تا سقف 20 میلیون تومان باشد دادخواست در شورای حل اختلاف بررسی میشود و 2.5 درصد این مبلغ بابت دادرسی باید هزینه شود. اگر مبلغ خواسته از 20 میلیون بیشتر باشد از طریق دادگاه رسیدگی میشود و 3.5 درصد این مبلغ را باید بابت دادرسی پرداخت کنید.

 

 

اعسار از پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت

اعسار به معنای عدم توانایی مالی فرد برای پرداخت حق خود میباشد. بعد ازاینکه حکم دادگاه بصورت قطعی صادر شد زن باید تقاضای صدور اجرائیه را به دادگاه بدهد. دادگاه نیز اجرائیه را صادر و به زوج ابلاغ میکند. مرد  تا یک ماه مهلت دارد که دعوای اعسار را مطرح کند. دادگاه، فیش حقوقی یا پروانه کسب را از زوج دریافت میکند سپس به درخواست او رسیدگی کرده و با بررسی توانایی مالی وی، اعسار را قبول یا رد میکند.

 

تعیین میزان اجرت المثل هنگام عقد

زوجین در هنگام عقد و جاری شدن صیغه میتوانند شروطی مانند حق طلاق و مهریه در عقدنامه درج کنند. میزان اجرت المثل نیز از جمله شرایطی است که میتوان در عقدنامه ذکر کرد. اگر میزان اجرت المثل در عقدنامه مشخص شده باشد دادگاه نمیتواند بیشتر از آن مبلغ حکمی صادر کند. همچنین زن میتواند شرط کند که به ازای کارهایی که در منزل انجام میدهد مبلغی را دریافت نخواهد کرد.

 

اجرت المثل هنگام طلاق

اگر طلاق از طرف زوج باشد مرد الزام به پرداخت اجرت المثل به صورت تمام و کامل به زوجه میباشد. اگر طلاق بصورت توافقی باشد میزان اجرت المثل نیز بر اساس توافق زوجین مشخص میشود. بنابراین در طلاق از طرف زوجه اجرت المثل مطرح نیست. در صورت توافق طرفین یا توجه به شروط ضمن عقد یا گواهی عدم امکان سازش حکم دادگاه برای تعیین اجرت المثل مطرح نیست.

 

اجرت المثل یا نحله

نحله در لغت یعنی بخشش و در حقوق مبلغی است که بر اساس شرایطی دادگاه تعیین میکند و مرد باید به زن بپردازد. طبق قانون و باتوجه به ماده 5 قانون اطلاح مقررات مربوط به طلاق، اگر زوجه به هردلیلی نتواند مبلغ اجرت المثل را تعیین کند مبلغی تحت عنوان نحله برای زن در نظر گرفته میشود.  این مبلغ بر اساس تعداد سال های زندگی مشترک و کارهایی که زن در طول زندگی انجام داده مشخص میشود.

 

نکاتی در رابطه با پرداخت نحله

 • برای تعیین میزان نحله نیازی به کارشناس نیست.
   
 • این حق تنها در زمانی که مرد درخواست طلاق داده باشد مطرح است و در طول زندگی مشترک نحله به زن تعلق نمیگیرد.
   
 • شرایط گفته شده در اجرتالمثل ایام زوجیت برای نحله نیز صادق است.

 

 

نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام زناشویی

خواهان(مشخصات زوجه): ....  نام پدر : .........  شغل:......... محل اقامت: ..........

خوانده(مشخصات زوج): ...... نام پدر: ....... شغل: ........ محل اقامت:..........

وکیل: ....... نشانی: ..........

تعیین خواسته و بهای آن:

مطالبه اجرت المثل.........سال زندگی مشترک مقوم به مبلغ.......... ریال

دلائل و منضمات دادخواست:

 1. فتوکپی مصدق عقدنامه
 2. فتوکوپی مصدق طلاق نامه

ریاست محترم دادگاه عمومی.....

سلام علیکم

احتراما به استحضار می­رساند:

 1. اینجانب ........(خواهان) با آقای .......... مدت.... سال زندگی مشترک داشه ایم که به علت ......... مطابق طلاق نامه شماره......تنظیم شدهدر دفترخانه شماره....... بین ما طلاق واقع شده است.
 2. در طول.....سال زندگی مشترک کارهای ذیل را : 1- ......... 2- ...... 3-......... و.... انجام داده ام و قصد تبرع هم نداشته ام و از بابت آن اعمال اجرتی دریافت نداشته ام.
 3. خوانده مکلف است اجرت المثل کارهای انجام شده از تاریخ.... تا زمان وقوع طلاق را بپردازد.
 4. طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نطام با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور حکم بر محکومیت مشارالیه به پرداخت اصلا خواسته و خسارات دادرسی وارده دارم.

باتشکر و تجدید احترام

 

 

نمونه رای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

خواهان: خانم.....

خوانده: آقای.....

خواسته: مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

در خصوص دادخواست خانم.... فرزند...... به طرفیت...... فرزند ....... به خواسته اجرت المثل ایام زوجیت دادگاه پس از بررسی و استماع اظهارات طرفین از لحاظ این که اموری که زوجه ادعا به انجام آن در زندگی مشترک گردیده به دستور زوج و بمنظور عدم تبرع بوده برای دادگاه احراز و ثابت نگردیده حکم به بطلان دعوی صادر کردهو با توجه به محتویات پرونده مستندات و استدلال مذکور به رد دعوی صادر می­نماید.

رای صادرشده پس از 20 روز قابل تجدید نظرخواهی می­باشد.

 

کلام آخر

همانطور که زوج میتواند درخواست طلاق و مهریه داشته باشد، میتواند اجرت المثل ایام زوجیت را نیز از مرد مطالبه کند و اگر مرد در برابر پرداخت هزینه اجرت المثل مقاومت کند زن میتواند دادخواست اجرت المثل را به دادگاه تحویل داده و از طریق قانون این هزینه را دریافت کند. اگر شما درگیر مشکلات مهریه و نفقه یا پرداخت اجرت المثل شده اید میتوانید با مراجعه به وکیل برای طلاق در موسسه حقوقی تحکیم غیاث مراجعه کرده و از طریق قانون مسائل را پیگیری نمایید.

phone 09170536465