• خانه
  • موسسه حقوقی
  • وکالت فروش ملک مشاع

وکالت فروش ملک مشاع

  • 623
  • 2022-03-08 09:53:44

وکالت فروش ملک

ملکی که میان دو یا چند تن بصورت مشترک باشد را ملک مشاع میگویند. در ملک، از نوع مشاع از لحاظ قانونی سهم شرکا مشخص می باشد و در ذره ذره مال با هم شریک هستند. وکیل و موکل باید در مسائل قانونی و حقوقی رابطه شفاف و واضحی داشته باشند تا کارها به راحتی و آسانی  پیش رود. وکیل با تجربه و اگاه تاثیر دو چندانی در این گونه مسائل  دارد، موسسه داوری حقوقی تحکیم غیاث این توانایی را دارد که دعاوی حقوقی شما را حل و فصل کند.

 

مقاله ملک مشاع چیست؟

 

ملک مشاع

اگر ملکی بین چند نفر مشترک باشد ملک از نوع مشاع میباشد و در مقابل ملک مشاع، ملک مفروز می باشد که توضیحات کامل را برای ملک مفروز در این مقاله در اختیارتان قرار می دهیم.

 

ملک مفروز

ملک مفروز به ملکی گفته می شود که مالک و حدود آن مشخص باشد و در لغت به معنی قابل تقسیم و جدا شدن می باشد.

 

قسمت بندی اموال غیر منقول

تقسیم مال غیر منقول بدین معنی ست که حق کسی به صورت کاملا واضح مشخص شود. مثلا کسی که فوت کرد که پس از فوتش اموالی را به جا می گذارد (ترکه) که این اموال بین ورثه تقسیم می شود

 ترکه شامل موارد منقول و غیرمنقول می شود. اموال منقول به اموالی گفته می شود که قابل جابه به جایی می باشد مثله دوچرخه و اموال غیر منقول به اموالی گفته می شود که قابله جابه جای نیستند مثله یک خانه و اگر جابه جا شود دچار ویرانی و خرابی خواهد شد.

 

 اسناد ملک مشاع

انواع اسناد بر اساس قوانین به دو قسمت مدنی و ثبتی تقسیم می شوند. قوانین مدنی برای سند بصورت عادی و رسمی می باشند.  قوانین مدنی اسنادی را می تواند رسمی کند که در اداره ثبت و یا املاک ثبت شده باشدو یا در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسند و یا نزد مامورین رسمی تنظیم شود. در ضمن باید به این نکته هم توجه کرد که مامورین رسمی تنظیم کننده سند، باید صلاحیت تنظیم سند را داشته باشند و سند حتما بر طبق قوانین معین شده تنظیم شده باشد.

 

سند عادی چیست؟

سندی که فرد صلاحیت تنظیم سند را نداشته و یا مقررات قانونی برای سند را تنظیم نکرده باشد و سند ذکر شده مهر یا امضا نداشته باشد این نوع سند عادی می باشد.

 

سند رسمی

 سند رسمی به سندی اطلاق می شود که از نظر قوانین و مقررات ثبتی در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد.

 

تفاوت سند رسمی

سند رسمی قانونی ثبت بدون نیاز به حکم دادگاه می تواند اجرا شود و اگر ایراد یا اشکالی در تنظیم آن به وجود آید، قادر هستید آن را در اداره کل امور اسناد سازمان ثبت، شورای عالی ثبت و یا هیات نظارت مطرح کنید. سند رسمی قانون مدنی همانند شناسنامه یک فرد است که بوسیله ی سایر مامورین دولت تنظیم می شود و نمی توانید آن را در هیات نظارت مطرح کنید.

 

سند مالکیت در ملک مشاع

سند مالکیت سندی است که در قانون مدنی جزء اسناد رسمی ست و از لحاظ اعتبار سنجی نزد افراد و مقامات رسمی در رتبه و درجه بالایی قرار دارد.

 

فروش ملک از نوع مشاع

انتقال یا فروش ملک از نوع مشاع به این دو مورد تقسیم می شود:

  1. ملک از نوع مشاع را می توانید قبل از ثبت انتقال دهید
  2. ملک از نوع مشاع را می توانید بعد از ثبت انتقال دهید

 

وکالت فروش ملک از نوع مشاع

در صورتی که شرکای ملک از نوع مشاع تمایل داشته باشند میتوانند وکالت فروش ملک را به وکیل بدهند. وکیل با قوانین و راهکارهای مختلف خود مراحل قانونی را پیش می برد. حتی اگر شرکا سهم کمتری از ملک را داشته باشند مالک محسوب می شوند و وکالت فروش ملک را می توانند به وکیل بدهند.

 

هزینه دادرسی و دعوای ملک مشاع

 هر جا بر سر مالکیت اختلافی به میان آید اختلاف مالی محسوب می شود. در ملک از نوع مشاع ممکن است  دعاوی، مالی یا غیر مالی باشد که در دعاوی مالی هزینه دادرسی بر حسب خواسته، تعیین می گردد و در دعاوی غیر مالی بر اساس تعرفه معین شده، مشخص می شود.

 

مدارک لازم برای دعاوی ملک مشاع

  1. تنظیم دادخواست توسط وکیل
  2. مدارک مالکیت
  3. مدارک شناسایی

 

مزیت داشتن وکیل در دعاوی ملک، از نوع مشاع

 همه ی دعاوی اموال غیر منقول دارای اهمیت بالایی است و باید میزان دقت و حساسیت بیشتری برای طرح دعوا گذاشته شود. در دعاوی مال غیر منقول این گونه است که در صورت پیروزی و یا شکست در دعوا مبلغ قابل توجهی مبادله می شود. در دعاوی اموال غیر منقول حق و حقوق متعددی وجود دارد که دادگاه بدان حکم می دهد، در صورتی که در ابتدا دادخواست به عنوان خواسته لازم باشد، اگر بدان رسیدگی نشود، این امکان را باید داد که حق شما پایمال خواهد شد.

 

 

فروش ملک مشاع بدون اجازه شریک مال

اگر شخصی بدون اجازه شرکا، ملکی که چند نفر در آن شریک می باشند را به فروش برساند، فقط بخشی از سهم که در آن ملک سهیم است قابل قبول میباشد. فروش بقیه ملک، غیر قانونی می باشد.

 

تشخیص مالی و غیر مالی دعاوی ملک از نوع مشاع

تشخیص مالی و غیر مالی بودن طرح دعوا در بسیاری از موارد برای شما مشکل ساز می باشد. حضور وکیل با تجربه از هزینه های بی مورد پیش آمده جلوگیری می کند.

 

 

خاتمه دادن به شراکت در ملک

در پایان دادن به مالکیت، شما باید به نوع و ماهیت ملک دقت داشته باشید، و باید به این موضوع هم توجه داشته باشید که قوانین و مقررات نسبت به نوع مال ، احکام و ملزومات قانونی در ملک رعایت شود. در اموال غیر منقول شرکا با یکدیگر توافق کرده و با رضایت کامل، ملک را تقسیم میکنند.   

 

مزایای داشتن وکیل ماهر

 برای دریافت حق، باید مراحل قانونی طی شودشما در این امربه یک وکیل دادرسی نیاز دارید. در دعاوی مربوط به اموال غیر منقول در دادگاه توصیه می شود، از وکیل متخصص در این زمینه استفاده کنید. در زمینه اموال غیر منقول قوانین متعددی وجود دارد و از لحاظ حقوقی در حوزه ملک می توانید یک وکیل مجرب برای خود اختیار کنید. رابطه وکیل و موکل را این طور می توان بیان کرد که وکیل از سردرگمی  در دادگاه جلوگیری می کند و مدت رسیدگی به پرونده را کوتاه می کند.

 

کلام آخر

باید به این موضوع توجه داشت که برای تفکیک، تقسیم بندی و یا خرید و فروش  ملک مشاع باید تخصص کافی در این حوزه را داشت. کوتاهی در آن باعث می شود ضرر و زیان هنگفتی به شما وارد شود. وکیل متعهد می توانند در امور حقوقی به شما کمک کند. برای دریافت مشاوره تخصصی در این زمینه، با موسسه داوری حقوقی تحکیم غیاث شیراز تماس حاصل فرمایید.         

  

phone 09170536465