• خانه
 • مقالات
 • شرایط عقد موقت

شرایط عقد موقت

 • 549
 • 2022-01-24 03:01:29

عقد موقت

 ازدواج در ایران یک سنت است که بسیار رواج دارد. ازدواج در اسلام و قانون به دو صورت موقت و دائم انجام میشود. در عقد دائم که زن و شوهر برای همیشه به زوجیت یکدیگر درآمده و باید وظایفی را در قبال هم انجام دهند. در عقد موقت شرایط متفاوتی مطرح میشود تحت عنوان شرایط عقد موقت که در این مقاله از موسسه حقوقی و داروی تحکیم غیاث به بررسی آنها میپردازیم. 

 

سایر مقالات:

مجازات خیانت زن چیست؟

جرایم رایانه ای و انواع آن

 

 

عقد موقت چیست؟

از جمله شرایط عقد موقت میتوان به مدت زمان محدود و مهریه معلوم اشاره کرد. برای ایجاد محرمیت بین زوجین، باید جمله صیغه خوانده شود. این جمله میتواند توسط خود مرد و زن یا به نمایندگی از آنها توسط عاقد یا وکیل خوانده شود. جملات صیغه ممکن است بسته به اینکه چه کسی آن را میخواند متفاوت باشد. 

 

 

جمله ی زن در عقد موقت

جمله ای که در عقد موقت برای زن خوانده میشود: "زوجتک نفسی فی المده المعلومه، علی المهرالمعلوم" است. ترجمه این جمله به این صورت است: "من خودم را به همسری تو در آوردم با مدت معین و با مهر معین."درجواب این جمله مرد میگوید: "قبول کردم" یا "قبلت".

 

 

جمله مرد در عقد موقت

خطبه ای که در صیغه محرمیت برای مرد خوانده میشود به این صورت است: "زوجت موکلتی (نام زن) نفسی، فی المده المعلومه، علی المهر المعلوم" که به معنای "من موکلم را به ازدواج خود در آوردم در مدت و مهر مشخص شده." در جواب این جمله زن میگوید: "قبلت التزویج" که به معنای "قبول کردم این ازدواج را" میباشد.

 

 

جمله شخص سوم در عقد موقت

"زوجت موکلتی (نام زن) موکلی (نام مرد) فی المده المعلومه علی المهر المعلوم" به این معنی که "موکل خودم (نام زن) را به تزویج (نام مرد) در آوردم، در مدت مشخص و با مهریه ی مشخص" بعد از آن به وکالت از مرد میگوید: "قبلت التزویج لموکلی (نام مرد)" به معنی "قبول کردم این ازدواج را".

 

 

شرایط عقد موقت

ازدواج موقت از نظر قانونی و شرعی تایید شده است و اشکالی برای آن وجود ندارد. اما یکسری شرایط عقد موقت به این صورت بیان شده است:

 • در عقد موقت نیازی به شاهد نیست.
 • عاقدی که صیغه محرمیت را جاری میکند باید بالغ باشد.
 • درصورتی که زن شوهردار با مردی زنا کند آن مرد تا همیشه بر او حرام است میشود.
 • بحث طلاق در ازدواج موقت مطرح نیست. اگر زوجین سریع تر از زمان مشخص شده در عقد موقت قصد اتمام ازدواج را داشته باشند مرد باید این جمله را بیان کند بقیه زمان را به همسرم بخشیدم.
 • صیغه موقت فقط با زنانی امکان پذیر است که بکارت آنها با ازدواج از بین رفته باشد
 • زوجین میتوانند هنگامی که هنوز در مدت زمان عقد موقت قرار دارند به عقد دائم هم درآیند.
 • زمانی که صیغه محرمیت بین زوجین جاری میشود زن نباید در عقد مرد دیگری باشد
 • در عقد موقت باید هر دو طرف رضایت کامل داشته باشند.
 • از نظر برخی علما عدم نزدیکی جنسی در ازدواج موقت نباید از 4 ماه بیشتر باشد.
 • خواستگاری از زنی که صیغه فرد دیگری است حرام میباشد.

 

 

مسائل جنسی و حقوق زنان در ازدواج موقت

اگر هنگام ازدواج موقت زن یا پدر او شرط کرده باشند که محرمیت فقط به منظور آشنایی بیشتر طرفین است رابطه جنسی بین زوجین حرام محسوب میشود. تا زمانی که زن رضایت ندهد نزدیکی نیز نباید انجام شوددر این نوع ازدواج مرد و زن از یکدیگر ارث نمیبرند. زن در ازدواج موقت نیاز به حرف شنوی از مرد ندارد. در صورت بچه دار شدن در این دوران حق خرجی به او تعلق نمیگیرد

 

 

نفقه در عقد موقت

در عقد دائم مرد موظف است به همسر خود نفقه پرداخت کند و در صورت نپرداختن نفقه زن میتواند به دادگاه مراجعه و شکایت خود را اعلام کند. در ازدواج موقت نفقه به زن تعلق نمیگرد و مرد موظف به انجام این کار نیست مگر اینکه هنگام جاری شدن صیغه موقت به عنوان یک شرط مطرح شود. بنابراین اگر زن یا پدر زن هنگام عقد موقت شرط کند که نفقه از طرف مرد باید پرداخت شود مرد نیز باید این کار را انجام دهد.

 

 

چه زمانی عقد موقت باطل میشود؟

 • زمانی که یکی از زوجین فوت شود چه در عقد دائم باشند چه در عقد موقت، نکاح، باطل میشود.
 • هر زمان که مرد بخواهد میتواند زمان باقی مانده از مدت زمان صیغه را ببخشد و عقد پایان یابد به این عمل بذل مدت میگویند. درصورتی که مرد وکالت بذل را به زن بدهد، زن هر زمان که بخواهد میتواند مدت زمان باقی مانده را بخشیده و ازدواج موقت به پایان برسد.
 • هنگامی که مدت زمان مشخص شده برای صیغه به پایان برسد عقد نیز باطل میشود و دیگر رابطه زوجیت بین ن و مرد برقرار نمیباشد.

 

کلام آخر

همانطور که در ازدواج و عقد دائم شرایط و قوانینی مطرح است، شرایط عقد موقت نیز مشخص شده است. در این مقاله به بررسی این شرایط و سایر قوانین این نوع ازدواج پرداختیم. اگر در این زمینه یا سایر زمینه های حقوقی به مشکل برخورده اید موسسه حقوقی و داوری تحکیم غیاث با ارائه انواع خدمات حقوقی در خدمت شماست. برای دریافت مشاوره میتوانید با شماره های ذکر شده تماس بگیرید.

 

phone 09170536465